Посольство України в Австралії

, Київ 18:34

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Австралії

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

Долар США

Австралійський долар

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

26

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

150

195

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

210

273

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

91

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

40

52

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

50

65

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

26

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

39

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

180

234

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

210

273

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

52

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

52

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

52

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

52

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

56

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

140

182

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

520

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

39

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

39

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

300

390

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

520

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

85

 

дворазової                                                                               

65

85

 

багаторазової

 

65

85

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

85

 

дворазової

65

85

 

багаторазової

 

65

85

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

85

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

26

2

Видача витребуваного документа

60

78

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

110

143

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

13

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

70

91

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

250

325

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

52

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

40

52

2

Реєстрація шлюбу

150

195

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

260

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

208

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

260

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

78

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

260

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

520

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

104

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

195

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

130

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, але не менше 50 дол. США/65 австр. дол.

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, але не менше 400 дол. США/520 австр. дол.

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США/26 австр. дол.

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

 

 

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

60

120

 

 

 78

156

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

60

120

 

 78

156

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

60

78

є)

посвідчення заповітів

50

65

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

260

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США/130 австр. дол.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

300

390

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

40

52

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

65

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

104

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

10

65

13

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

40

52

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

40

52

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

40

52

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

40

52

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США/33 австр. дол. і не більше 200 дол. США /260 австр. дол.

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол. США/104 австр. дол.  за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США/20 австр. дол.. і не більше 200 дол. США/260 австр. дол.

 

16

Вчинення морських протестів

150

195

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

39

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

52

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

150

195

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

13

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

130

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

390

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

195

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

65


Консульський відділ Посольства України в Австралії
Адреса: 12-й поверх, Сейнт Джордж Сентр, вул. Маркус Кларк Стріт 60, Канберра, Австралійська Столична Територія, Австралія, 2601. Переглянути на мапі
Телефон: + 61 2 6247 2182
Факс: + 61 2 6230 7298
Ел. пошта: emb_au@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України:

Понеділок: 9.30-13.00 та 14.00-17.00

Вівторок-п’ятниця: 9:30 – 13:00

Обідня перерва: 13.00 - 14.00

Вихідні дні: субота, неділя

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстренних випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок-п’ятниця: 9:30 – 13:00

Обідня перерва: 13.00 - 14.00

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:

До консульського округу Консульського відділу Посольства України в Австралії входять: Австралія, Нова Зеландія, Фіджі, Вануату, Науру, Тувалу, Тонга, Самоа, Соломонові острови та Кірибаті.

Примітки:

Гаряча лінія Посольства України в Австралії. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. Номер телефону: +61475514592

Звернення з питань консульських послуг можна також надсилати електронною/звичайною поштою.