• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Витребування документів
Опубліковано 29 листопада 2012 року о 22:40

Нормативні акти

Витребування документiв з-за кордону

1. Закон України «Про інформацію»

2. Наказ Державного комітету архівів України та МЗС України 11.06.01 № 116/53 «Про затвердження Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства»

Витребування документів з України, спадкові справи

До Посольства України в Австралії для оформлення вiдповiдного запиту в Україну та витребування документа звертаються особи, які проживають на території Австралії, Нової Зеландії та в країнах, які відносяться до зони відповідальності Посольства.

Для витребування документів з України необхідно подати до Посолсьтва України в Австралії наступні документи:

-         заповнену анкету (подається в 3-х екземплярах);

-         копію паспорта;

-         копію документа, що підтверджує родинні стосунки заявника з особою щодо якої витребовуються документи (у разі необхідності);

-         оригінал документа, що підтверджує повноваження (у разі витребування документів представником особи, яка має право на їх отримання);

-         передплачений та підписаний конверт для повернення документів;

-         підтвердження сплати консульського збору за витребування.

За витребування документа із заявника стягується консульський збір – 73 австралійських доларів. 

Консульський збір приймається тільки у формі банківського переказу відповідної суми на рахунок Посольства (Name: Embassy of Ukraine, №10415582, Commonwealth Bank, BSB No. 062-900). У разі здійснення банківського переказу необхідно пересвідчуватися в тому, що оплата цієї процедури не стягувалася з суми коштів, що переказуються.

Персональні чеки, банківські чеки, готівка, money orders, платіжні документи з написом “DRAFT” не приймаються.

В разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір, сплачений за витребування документа, не повертається.

Поштова адреса Посольства: The Embassy of Ukraine in Australia, GPO BOX 1567, Canberra, AСТ, 2601, Australia

 

Довідка про не притягнення до кримінальної відповідальності

Для витребування довідки про непритягнення до кримінальної відповідальності необхідно заповнити анкету в 1-ому екземплярі та надіслати її разом з копією дійсного паспорта, копією про сплату консульського збору та зворотнім конвертом на адресу Посольства. В анкеті обов’язково потрібно зазначити адресу проживання в Україні та період проживання.

Довідка оформлюється англійською мовою.

За оформлення довідки із заявника стягується консульський збір – 44 австралійських доларів.

Консульський збір приймається тільки у формі банківського переказу відповідної суми на рахунок Посольства (Name: Embassy of Ukraine, №10415582, Commonwealth Bank, BSB No. 062-900). У разі здійснення банківського переказу необхідно пересвідчуватися в тому, що оплата цієї процедури не стягувалася з суми коштів, що переказуються.

Персональні чеки, банківські чеки, готівка, платіжні документи з написом “DRAFT” не приймаються.

Поштова адреса Посольства: The Embassy of Ukraine in Australia, GPO BOX 1567, Canberra, AСТ, 2601, Australia

 

Особи, які бажають знайти родичів в Україні або знайти інформацію генеалогічного характеру, можуть звертатися до:

 

Державний комітет архівів України

03110 Kyiv, 24 Solomyanska St., tel. +38 044 275-45-22, 275-36-55,

e-mail: [email protected]

 

Витребування, які не належать до компетенції Посольства

Всі питання стосовно нарахування та виплати компенсацій за перебування на примусових роботах під час Другої світової війни належать до компетенції Українського національного фонду "Взаєморозуміння i примирення".

Український національний фонд "Взаєморозуміння i примирення"

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/12

Тел.: (044) 224-65-55, 224-43-19

В разі вiдсутності в архівах України документів про перебування на примусових роботах або в концтаборах в Німеччині необхідно звертатись до Служби розшуку Національного Товариства Червоного Хреста України для оформлення запиту до Міжнародної Служби Розшуку.

Служба розшуку Національного Товариства Червоного Хреста України

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30

Громадяни можуть безпосередньо звертатись до Міжнародної Служби Розшуку.

Internationaler Suchdienst

Адреса: Internationaler Suchdienst, 5-9, Globe Allee, 34444 Arolsen, 

Bundersrepublik Deutschland

Особи, які були вивезені до Німеччини в роки Другої світової війни з території Польщі, для

Додаткову інформацію про механізм отримання компенсації від організацій Федеративної Республіки Німеччина за примусові роботи можна отримати від адвокатів Української іноземної юридичної колегії "Укрінюрколегiя", які, за наявною в Міністерстві інформацією, займаються вирішенням подібних питань та мають відповідний досвід.

"Укрiнюрколегiя"

Адреса: 01034, м. Київ, вул. Золотоворiтська, 2-а

Тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-5391, 246-53-92

З питань отримання документів про переселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі необхідно звертатись до Міністерства праці та соціальної політики України.

Міністерство праці та соціальної політики України

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 28

Тел.: (044) 224-10-70

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичів, встановлення місць поховань займається Служба розшуку Національного Товариства Червоного Хреста України.

Служба розшуку Національного Товариства Червоного Хреста України

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30

 

Інформація по спадкуванню

Консульські установи України сприяють захисту прав та iнтересiв громадян України у вирішенні спадкових питань відповідно до законодавства України:

1.  Цивiльний Кодекс України (офiцiйний текст iз змiнами та доповненнями станом на 06.09.2005 року опублiковано у Відомостях Верховної Ради України N42 за 2005 рiк, м. Київ, 2005 р.).

2.  Консульський Статут України (Статтi 36-38, 51-53).

3.  Закон України про нотарiат (опублiковано у Вiдомостях Верховної Ради України (ВВР) 1993 р., N39, стаття 383).

Департамент Консульської служби захищає спадковi права громадян України, якi мають право на спадок за законами країни вiдкриття спадщини та якi мають право на спадщину в Українi вiдповiдно до Статей 1261-1265 Цивiльного Кодексу України. У випадку вiдсутностi вiдповiдних мiжнародних норм або невiдповiдностi мiж законодавством країни вiдкриття спадщини та чинним законодавством України можливе ускладнення розгляду питань по вiдкритiй за кордоном спадщинi.

Для розгляду Департаментом Консульської служби або консульськими установами України за кордоном питань, пов'язаних iз спадщинами, вiдкритими на користь громадян України, необхiдно вказувати наступну iнформацiю:

1.  Данi про спадкодавця:

1.1. прiзвище, iм'я та по батьковi (зазначити всi прiзвища, якi мала ця особа);

1.2. дата та мiсце реєстрацiї смертi;

1.3. громадянство;

1.4. останнє мiсце постiйного проживання;

1.5. iншi данi, що можуть мати значення для встановлення спадкоємцiв.

2.  Данi про спадкоємцiв:

2.1. прiзвище, iм'я та по батьковi (зазначити всi прiзвища, якi мала ця особа);

2.2. родиннi, шлюбнi чи iншi зв'язки зi спадкодавцем;

2.3. громадянство;

2.4. мiсце постiйного проживання;

2.5. мiсце проживання на момент отримання iнформацiї про вiдкриту спадщину.

3.  Iнформацiя щодо спадкового майна:

3.1. час та мiсце вiдкриття спадщини;

3.2. наявнiсть/вiдсутнiсть заповiту;

3.3. склад спадкового майна (нерухомого та рухомого майна, а також грошовi та iншi заощадження, у т.ч. банкiвськi рахунки, цiннi папери тощо);

3.4. мiсцезнаходження нерухомого майна, якщо воно входить до складу спадщини.

4.  Iнформацiя про особу, вiд якої надiйшло повiдомлення про вiдкриту спадщину, а також осiб, якi займаються спадщиною:

4.1. прiзвище, iм'я та по батьковi для фiзичної особи;

4.2. мiсце роботи, посада;

4.3. адреса, телефон, факс;

4.4. вiдношення до вiдкритої спадщини;

4.5. адреси, телефони, факси юридичних/фiзичних осiб, якi займаються спадщиною (адмiнiстратори, виконавцi тощо);

4.6. особливостi законодавства про спадщину країни, в якiй вона вiдкрилася.

При отриманнi iнформацiї про вiдкриту спадщину у виглядi грошових заощаджень, що зберiгаються в банкiвських установах, додатково повiдомляються реквiзити вiдповiдного банку (назва банку, номера рахункiв, мiсце та час вчинення вiдповiдного вкладу та iн.).

ДКС МЗС та консульськими установами України за кордоном розглядається також iнша iнформацiя, яка може бути виявлена пiд час з’ясування обставин спадкових справ.

Згiдно зi Статтею 36 Консульського Статуту України "Консул вживає заходiв для охорони майна, що залишилося пiсля смертi громадянина України".

Сприянням у вирiшеннi спадкових питань за кордоном та розшуком спадкоємцiв займаються адвокати Української iноземної юридичної колегiї "Укрiнюрколегiя".

"Укрiнюрколегiя"

Адреса: 01034, м. Київ, вул. Золотоворiтська, 2-а

Тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-5391, 246-53-92

Факс: (044) 229-28-35

E-mail: [email protected]

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux