• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00


Порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт).

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення (далі - Порядок), затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, закордонною дипломатичною установою здійснюється оформлення, видача та обмін паспорта (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Єдиний державний демографічний реєстр (далі – Реєстр) - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.

В ході опрацювання клопотань щодо оформлення паспорта закордонною дипломатичною установою до Реєстру вноситься інформація про особу з використанням відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

У разі втрати паспорта або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається дипломатичним представництвом/консульською установою у таких випадках:

- оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

- втрата або викрадення паспорта;

- непридатність паспорта для подальшого використання;

- відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

- закінчення строку дії паспорта;

- зміна інформації, внесеної до паспорта;

- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Закордонні дипломатичні установи України мають право:

1. Оформлювати та видавати паспорти громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

2. Робити в паспортах відмітки про консульський облік, постійне місце проживання за кордоном та наявність другого паспорта.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині-громадянину України оформлюється окремий паспорт.

Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.

Рішення про оформлення та видачу особі паспорта приймається ЗДУ на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення паспорта і стосовно яких відсутня інформація в базі даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних картотек консульського обліку.

Якщо в особи, яка не перебуває на консульському обліку, відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон. Інформація про наявність у громадянина України двох паспортів вноситься на четверту чи п’яту сторінки кожного паспорта (консульською посадовою особою вноситься текст: „__.__.__ року оформлено другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон №__”, проставляється підпис та скріплюється малою гербовою печаткою установи). У разі одночасного оформлення двох паспортів інформація про це вноситься до кожного з них.

 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, яким більше шістнадцяти років

Для оформлення паспорта подаються наступні документи:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (ст.5 Закону України „Про громадянство”), а саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, українське свідоцтво про народження (для дітей, що не досягли 16 років). Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України;

- документ або відмітка (австралійська чи новозеландська віза) в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

Звертаємо увагу, що фотографування та знаття відбитків пальців та цифрового підпису проводиться в Посольстві України в Австралії під час подачі документів.

У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденням попереднього паспорта додатково додаються:

- у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

- паспорт, що підлягає обміну;

- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо).

Звертаємо увагу, що в таких випадках обмін паспорта за кордоном здійснюється лише громадянам України, які постійно проживають за кордоном, а саме отримали дозвіл компетентних органів України на постійне проживання за кордоном (про що свідчить відмітка у паспорті «виїзд на постійне проживання»).

Громадяни України, які зареєстровані на території України та тимчасово перебувають за кордоном, при зміні прізвища мають протягом одного місяця здійснити обмін паспорта громадянина України (так званого „внутрішнього паспорта”) виключно за місцем реєстрації в Україні.

Оформлення паспорта громадянина України в цьому випадку закордонними дипломатичними установами України законодавством України не передбачено.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

Для оформлення паспорта подаються наступні документи:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- свідоцтво про народження (лише у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку), якщо документ про реєстрацію народження виданий компетентним органом Австралії чи Нової Зеландії, то він подається завіреним штампом "апостиль" з перекладом на українську мову;

- довідка про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- копії паспортів батьків (нотаріальне засвідчення не вимагається);

- у випадку якщо обоє батьків дитини є громадянами України від іншого (який не заповнює заяву на внесення даних до демографічного реєстру) вимагається нотаріально засвідчена заява-прохання щодо оформлення паспорта дитині. Якщо один з батьків є іноземцем такого роду заява від нього не вимагається;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини лише з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

Звертаємо увагу, що фотографування та зняття відбитків пальців та цифрового підпису проводиться в Посольстві України в Австралії під час подачі документів.

Дітям, які не досягли 12-річного віку документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можуть надсилатись поштою - в такому випадку до пакету документів додається фотокартка розміром 10*15.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які ще не досягли шістнадцятирічного віку але вже отримували паспорт чи проїзний документ дитини:

Для оформлення паспорта подаються наступні документи:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- копії паспортів батьків (нотаріальне засвідчення не вимагається);

- у випадку якщо обоє батьків дитини є громадянами України від іншого (який не заповнює заяву на внесення даних до демографічного реєстру) вимагається нотаріально засвідчена заява-прохання щодо оформлення паспорта дитині. Якщо один з батьків є іноземцем такого роду заява від нього не вимагається;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

Звертаємо увагу, що фотографування та знаття відбитків пальців та цифрового підпису проводиться в Посольстві України в Австралії під час подачі документів.

Дітям, які не досягли 12-річного віку документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можуть надсилатись поштою - в такому випадку до пакету документів додається фотокартка розміром 10*15.

Видача паспорта

Паспорт видається особисто заявникові.

Особа, якій видається паспорт, ставить дату та власноручний підпис за отримання паспорта в спеціально відведеній для цього графі заяви-анкети.

Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Паспорт без урахування строків доставки видається дипустановою у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору.

Консульський збір

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон стягується консульський збір у розмірі 189 австралійських доларів.

Оформлення паспорта вперше (особам, які досягли 16 років та не мали раніше паспорта) - 189 австралійських доларів.

При втраті або зіпсуванні попереднього паспорта оплата складає – 189 австралійських доларів.

Якщо особа не досягла 16 років, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється для неї безкоштовно, водночас стягується збір у сумі 58 австралійських доларів за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Консульський збір можна сплатити завчасно (щонайменше за 3-4 дні) перерахувавши кошти на рахунок Посольства (Name: Embassy of Ukraine, №10415582, Commonwealth Bank, BSB No. 062-900, SWIFT - CTBAAU2S, address of branch - London Circuit & Ainsley Ave, Canberra, ACT, 2601, Australia) або безпосередньо в Посольстві (під час подачі документів) будь-якою платіжною карткою.

У разі здійснення банківського переказу необхідно пересвідчуватися в тому, що оплата цієї процедури не стягувалася з суми коштів, що переказуються.

Персональні чеки, money orders, банківські чеки, готівка, кредитні картки (при надсиланні документів поштою), платіжні документи з написом “DRAFT” не приймаються.

Відмова у видачі паспорта

Закордонна дипломатична установа має право відмовити особі у видачі паспорта, якщо:

1) стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

2) особа вже отримала паспорт, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для, оформленого за обґрунтованою заявою особи, у зв’язку зі здійсненням регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

Рішення про відмову у видачі паспорта доводиться до відома особи після встановлення підстав відмови. За бажанням заявника, рішення у відмові може бути надано йому в письмовій формі, з обов’язковим зазначенням згаданих підстав. Особа має право звернутися  з повторною заявою-анкетою про видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Оскарження рішень про відмову в оформленні паспорта

Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення щодо оформлення та видачі паспорта особі приймає Міністерство закордонних справ України. Інформація про результати розгляду скарги доводиться Міністерством закордонних справ України до відома особи в установлений законодавством строк.

Повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта 

1. Повернення державі

Особа, яка проживає за кордоном та стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт закордонній дипломатичній установі України.

У разі закінчення строку дії паспорта особи, яка проживає за кордоном чи смерті особи, яка проживала за кордоном, паспорт повертається закордонній дипломатичній установі України.

2. Тимчасове затримання або вилучення

Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено дипустановою у випадках використання паспорта для вчинення злочину, виявлення у ньому підробки, або припинення пред’явником громадянства України.

3. Знищення

Паспорт вважається недійсним та знищується у разі:

-           коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

-           встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспортних документах, свідоцтві про народження тощо);

-           непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

-           припинення громадянства особи;

-           коли втрачений паспорт знайдено та повернуто до дипустанови;

-           смерті особи, якій було видано такий паспорт;

-           оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

-           припинення громадянства України;

-           закінчення терміну дії паспорта.

Після оформлення особі паспорта її попередній паспорт вилучається та анулюється шляхом пробиття не менш як одного отвору в машинозчитуваній зоні (крім випадку оформлення в установленому порядку другого паспорта), після чого списується та знищується.

За заявою особи її анульований паспорт може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, із зобов'язанням здати його після використання.

Дані, що містяться у безконтактному електронному носії

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів);

3) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи (з 14 років), за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук (з 12 років));

4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKАО Doc 9303.

Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) здійснюється виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів) або інших законних представників.

До паспортів, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

 

Поштова адреса Посольства:

Embassy of Ukraine in Australia

GPO Box 1567,

Canberra, ACT, 2601

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux